Ruční instalace

Následující návod se vzhtahuje pro OS Windows 7. V případě, že instalace neproběhne úspěšně, můžete vyzkoušet podle tohoto návodu přidat tiskárnu ručně. V případě, že se během instalace se zobrazí chyba: "Operaci nelze dokončit(chyba 0x00000704) zadaný port není známý." je možné využít první část postupu

V nabídce Start se vybere zařízení a tiskárny. Klikne se na přidat tiskárnu

Chceme přidat místní tiskárnu

Vytvoříme nový port typu Standard TCP/IP

Hostitelský název nastavíme na safeqtisk.vsb.cz, název portu na SafeQPort

I několik minut může být zobrazeno takovéto okno

Vybereme Vlastní a klikneme na Nastavení

Je potřeba zvolit protokol LPR a název fronty nastavit na secure

Po potvrzení se zobrazí původní okno. Pokud byl problém pouze při vytváření tiskového portu, je nyní možné kliknout naStorno, poté je potřeba spustit klasickou instalaci SafeQ.

V ostatních případech je potřeba nainstalovat tiskárnu. Před pokračováním stáhněte tiskový driver k zařízení RICOH Aficio MP C2800. K dispozici jsou podle typu operačního systému:

Odpovídající soubor si stáhněte a rozbalte jeho obsah například na plochu. Můžete se vrátit k instlaci tiskárny. Klikněte naZ disku

Vyberte Procházet... ,abyste mohli vybrat cestu k dříve pripraveným ovladačům

Vyberte místo, kde jste rozbalili obsah staženého souboru. V adresáři je soubor OEMSETUP.INF. Označte tento soubor a klikněte an Otevřít

Po načtení driveru je možné vybrat typ instalované tiskárny. Vyberte RICOH Aficio MP C2800 PCL6. Pokračujte kliknutím na Další

Zadejte název tiskárny SafeQ tisk a pokračujte kliknutím na Další

Tiskárnu není potřeba sdílet

Můžete ji nastavit jako výchozí a kliknout na Dokončit

Dále doporučujeme ve vlastostech tiskárny zvolit jako výchozí tisk černobílý.


© 2019 VŠB-TU Ostrava