O časopisu

Časopis VŠB - Technické univerzity Ostrava je vydáván jako informační materiál univerzity, který slouží nejen k prezentaci dění na univerzitě, ale také k její propagaci navenek.

Je distribuován mezi pedagogy a studenty a rozesílán univerzitám, středním školám a také významným podnikům a firmám, spolupracujícím s naší univerzitou.

Nové číslo Akademik 1/2018

Vydáno: 8. 3. 2018 | Další Krevní výzva. Nový děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství. Orientation Days.

Archív Akademika

Stáhněte si krerékoli číslo časopisu vydané od roku 1998!


© 2018 VŠB-TU Ostrava