Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Za obsah článku a dodané fotky nesou zodpovědnost jejich autoři. Sazba časopisu je záležitostí redakce, k náhledu se neposílá.
 • Příspěvky zasílejte na adresu redakce ve Wordu (písmo Times New Roman, řádkování 1,5, velikost písma 12). Na začátku textu vyznačte tučně nadpis a anotaci článku, zbytek neformátujte. Po odstavci použijte enter.
 • Text by měl být ukončen autory textu i fotek, oboje včetně titulů a pracoviště.

  Nejlépe takto:
  Text: Ing. Petra Halíková, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností
  Foto: Petra Valášková, DiS, Audiovizuální služby

 • Délka textu – příklady:
  • 1 strana v časopise: 3000 znaků (s fotografií),
  • 2 strany v časopise: 6500 znaků (s fotografií).
 • Delší příspěvky je možné v plném rozsahu dát na informační web univerzity do sekce Novinky.
 • Pokud jako instituce posíláte dva články na jednu stranu, pošlete je ve dvou samostatných Wordech.
 • Není povinností redakce zveřejnit všechny příspěvky došlé na adresu redakce.
 • Pokud trváte na otištění Vašeho článku, předem si rezervujte pro něj prostor. Nejvíce vytížené je číslo vycházející na začátku nového akademického roku, tzn. třetí číslo daného roku.
 • Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech jako samostatné soubory. Fotografie musí být min. velikostí 1 MB = v tiskové kvalitě, jinak není jejich otištění možné. Pro titulní stranu časopisu musí být velikost fotografie min. 5 MB. Pokud trváte na popisku u fotografie, je možné jej přidat k textu do Wordu vč. daného popisku. I tak jej ale pošlete ještě zvlášť v požadované kvalitě.
 • Pokud je na fotografii uvedena konkrétní osoba, musí být součástí odevzdaných podkladů pro článek také naskenovaný její Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete zde ke stažení.
 • Datum uzávěrky znamená, že v tento den ve 14 hod. jsou veškeré podklady odeslány grafikovi. Zasílejte proto raději vše v předstihu min. 3 pracovních dnů, aby byl prostor na případná doplnění.
 • Příspěvky zasílejte vždy na adresu redakce

Termíny uzávěrek a vydání pro rok 2021:

Číslo Uzávěrka pro přispěvatele Vydání časopisu
Akademik 1 20. 1. 2021 26. 2. 2021
Akademik Speciál 19. 3. 2021 7. 5. 2021
Akademik 2 14. 5. 2021 30. 6. 2021
Akademik 3 27. 8. 2021 8. 10. 2021
Akademik 4 29. 10. 2021 10. 12. 2021

Okruhy žádaných témat (soupis není vyčerpávající):

 • informace o akcích, konferencích, seminářích apod.,
 • novinky ve výuce a vědě, výsledky, priority, směřování…
 • inovace ve výuce na jednotlivých součástech VŠB-TUO, na katedrách a specializovaných pracovištích...
 • mezinárodní vztahy
 • informace ze studijních cest a pobytů
 • informace o nových knihách, učebnicích, skriptech…
 • informace o novém vybavení učeben, laboratoří ap.
 • názory, polemika na obecnější témata (školství, věda, reforma... )
 • osobnosti, setkání, výročí, a podobně
 • studentský život
 • tipy na kulturní a sportovní akce

Inzerujte v prestižním univerzitním časopise AKADEMIK, který vychází 4x ročně, první a třetí číslo roku 2019 v nákladu 1500 ks, druhé a čtvrté v nákladu 5000 ks (tato dvě čísla rozesíláme na naše absolventy).

Podmínky pro Vaši inzerci konzultujte přímo s Kariérním centrem naší univerzity.

Propojte svou propagaci i s dalšími komunikačními kanály univerzity: nástěnkami, informačními obrazovkami a dalšími.