Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Příspěvky zasílejte na adresu redakce ve Wordu (písmo Times New Roman, řádkování 1,5, velikost písma 12). Na začátku textu vyznačte tučně nadpis a anotaci článku, zbytek neformátujte. Po odstavci použijte enter.
 • Text by měl být ukončen autory textu i fotek, oboje včetně titulů a pracoviště.

  Nejlépe takto:
  Text: Ing. Petra Halíková, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností
  Foto: Petra Valášková, DiS, Audiovizuální služby

 • Délka textu – příklady:
  • 1 strana v časopise: 3000 znaků (s fotografií),
  • 2 strany v časopise: 6500 znaků (s fotografií).
 • Delší příspěvky je možné v plném rozsahu dát na informační web univerzity do sekce Novinky.
 • Pokud jako instituce posíláte dva články na jednu stranu, pošlete je ve dvou samostatných Wordech.
 • Není povinností redakce zveřejnit všechny příspěvky došlé na adresu redakce.
 • Pokud trváte na otištění Vašeho článku, předem si rezervujte pro něj prostor. Nejvíce vytížené je číslo vycházející na začátku nového akademického roku, tzn. třetí číslo daného roku.
 • Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech jako samostatné soubory. Fotografie musí být min. velikostí 1 MB = v tiskové kvalitě, jinak není jejich otištění možné. Pro titulní stranu časopisu musí být velikost fotografie min. 5 MB. Pokud trváte na popisku u fotografie, je možné jej přidat k textu do Wordu vč. daného popisku. I tak jej ale pošlete ještě zvlášť v požadované kvalitě.
 • Pokud je na fotografii uvedena konkrétní osoba, musí být součástí odevzdaných podkladů pro článek také naskenovaný její Souhlas se zpracováním osobních údajů, který naleznete zde ke stažení.
 • Datum uzávěrky znamená, že v tento den ve 14 hod. jsou veškeré podklady odeslány grafikovi. Zasílejte proto raději vše v předstihu min. 3 pracovních dnů, aby byl prostor na případná doplnění.
 • Příspěvky zasílejte vždy na adresu redakce casopis@vsb.cz

Termíny uzávěrek a vydání pro rok 2020:

Uzávěrka Vydání
31. 1. 2020 28. 2. 2020
31. 3. 2020 7. 5. 2020
11. 9. 2020 9. 10. 2020
6. 11. 2020 4. 12. 2020

Okruhy žádaných témat (soupis není vyčerpávající):

 • informace o akcích, konferencích, seminářích apod.,
 • novinky ve výuce a vědě, výsledky, priority, směřování…
 • inovace ve výuce na jednotlivých součástech VŠB-TUO, na katedrách a specializovaných pracovištích...
 • mezinárodní vztahy
 • informace ze studijních cest a pobytů
 • informace o nových knihách, učebnicích, skriptech…
 • informace o novém vybavení učeben, laboratoří ap.
 • názory, polemika na obecnější témata (školství, věda, reforma... )
 • osobnosti, setkání, výročí, a podobně
 • studentský život
 • tipy na kulturní a sportovní akce

Inzerujte v prestižním univerzitním časopise AKADEMIK, který vychází 4x ročně, první a třetí číslo roku 2019 v nákladu 1500 ks, druhé a čtvrté v nákladu 5000 ks (tato dvě čísla rozesíláme na naše absolventy).

Podmínky pro Vaši inzerci konzultujte přímo s Kariérním centrem naší univerzity.

Propojte svou propagaci i s dalšími komunikačními kanály univerzity: nástěnkami, informačními obrazovkami a dalšími.