Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentský identifikační průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity. Průkaz je realizovaný formou čipové personifikované identifikační karty. Prakticky tedy slouží jednak k prokázání totožnosti, ale také k identifikaci studenta (pomocí čipu na kartě) pro přístup ke službám dostupným v rámci univerzity:

Každý student VŠB-TUO má povinnost být držitelem Studentského identifikačního průkazu. Studenti mají právo si vybrat ze dvou druhů průkazů. V případě prezenční formy studia buď ISIC a nebo Standard. U kombinovaného studia je možné vydat průkaz ALIVE student nebo Standard.

Dále se student musí rozhodnout, zda chce mít průkaz integrovaný s dopravní kartou ODIS (viz Ceník služeb) nebo ne.

Typy průkazů

ISIC

ALIVE student

Standard