Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

MBA

Vzdělávací činnost v programu MBA zajišťuje Oddělení manažerských studií na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Dovoluje jim osvojit si řadu vědomostí, které jsou pro ně důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky a umožňuje jim získávat nové poznatky v oborech, které jsou předmětem jejich zájmu.

Cílem U3V je však nejen uspokojování vzdělávacích potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, otevírají prostor pro navazování nových přátelství a zároveň je vytvářena možnost kvalitního naplnění volného času seniorů.

Univerzita 3. věku je určena široké veřejnosti důchodového věku (55 let a víc), předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Přihlášky se podávají na kontaktních místech jednotlivých fakult. Účastník je povinen uhradit zápisné, jehož výši stanovují pro své kurzy jednotlivé fakulty. Účastníci kurzu obdrží po zvládnutí celého cyklu přednášek osvědčení o absolvování.

Univerzita 3. věku je na VŠB – Technické univerzitě Ostrava organizovaná na těchto fakultách:

HGF
FMT
FS
EKF
FBI
VSB

Celoživotní vzdělávání

Nabídka kurzů je na samostatném webu Celoživotního vzdělávání.