Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

LaTeX pro techniky

Anotace

Kurz má za úkol seznámit začínající uživatele s typografickým systémem TeX a jeho velmi rozšířenou nadstavbou LaTeX a také se základy typografie.

Cílem je i popis vkládání obrázků a tabulek včetně křížových odkazů a sazba matematických vzorců.

Absolvent bude umět vytvářet nejen delší texty, ale i prezentace a postery.

Pro koho je předmět určen?
Pro studenty doktorského studia všech fakult.

Osnova

V prvním bloku se seznámíme s instalací potřebných programů pro psaní v LaTeXu nebo s psaním v on-line editorech.
Napíšeme svůj první dokument včetně zavedení češtiny. Popíšeme základní příkazy a zadávání různých znaků, vysvětlíme princip skupin a prostředí. Naučíme se zadávat různé mezery a popíšeme typografické rozměry.
Neodmyslitelnou součástí je popis práce s písmy a jeho vlastnostmi. Seznámíme se s několika typy seznamů a vkládáním poznámek na okraj nebo pod čarou. Samozřejmou možností je vkládání obrázků v různých formátech. Vytvoříme několik tabulek včetně jejich vhodného umístění v textu a odkazů na ně.
Nakonec si text rozčleníme na kapitoly a podkapitoly.

Druhý blok začneme sazbou matematických vzorců.
Ukážeme zápis různých matematických symbolů a také psaní samostatných nebo víceřádkových vzorců. Seznámíme se z pravidly psaní matematických textů. Popíšeme možnosti ovlivnění dělení slov a řádkových či stránkový zlomů. Vytvoříme v textu obsah, seznam literatury a rejstřík.
Naučíme se definovat vlastní příkazy či prostředí a jak se nastavují čítače a délky. Popíšeme sazbu do sloupců, obtékání obrázků a tabulek, otáčení textu nebo vkládání zdrojových textů se zvýrazněnou syntaxí.
Nakonec se naučíme různé způsoby zadávání barev a vytvoření PDF s hypertextovými odkazy.

Třetí blok je zaměřen na tvorbu prezentací a posterů, což nám umožní rozšiřující balík beamer.
Vytvoříme prezentaci s titulní stránkou a logem. Ukážeme jak vytvořit obsah v prezentaci a jak pracuje prostředí pro bloky. Seznámíme se s velkým množství barevných motivů pro prezentace.
Neodmyslitelnou součástí prezentace jsou různé překryvy.
Na závěr si ukážeme jak do prezentace vkládat tabulky, obrázky nebo zdrojové texty se zvýrazněnou syntaxí. Při psaní posterů potřebujeme umět vytvořit jeho záhlaví, zápatí a zvýraznit jeho důležité části. Také se seznámíme s mnoha barevnými motivy a nezbytnou sazbou do více sloupců.

Dostupné studijní materiály
[1] RYBIČKA, Jiří. LaTeX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
[2] KOPKA, Helmut a Patrick W. DALY. LaTeX: podrobný průvodce. Přeložil Jan GREGOR. Brno: Computer Press, 2004. DTP & grafika. ISBN 80-722-6973-9.
[3] SATRAPA, Pavel. LaTeX pro pragmatiky, Liberec 2011, http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/latex/Běhy kurzu

Datum Místo Forma Cena Účastníci Lektoři Přihlašování od-do
27. 2. 2023 -
13. 3. 2023
Ostrava (Třídenní kurz, který se bude konat 27.2., 6.3. a 13.3. 2023, od 12:30 - 15:45 hod, místnost UK150.) Prezenční 2/12 Zobrazit lektory

Lektoři

  • Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.
25. 1. 2023 -
24. 2. 2023
Typ kurzu Kurzy dalšího vzdělávání (pro zaměstnance a studenty)
Kód CZV_KDV_018
ISCED-F Mathematics
Délka v týdnech 1
Hodinová dotace 12
Požadované vstupní vzdělání Magisterské
Typ financování Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
Účel vzdělávání jiný účel
Určeno pro Studenti
Akreditace Bez akreditace
Garantující útvar Prorektor pro VaV
Garant Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Studijní referent Ing. Lucie Hofrichterová
Jazyk výuky čeština
S kvalifikací ne