Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dne 21.3. 2022 byla ve sbírce zákonů zveřejněna opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Na základě zákonů č. 65/2022 Sb., č. 66/2022 Sb. a č. 67/2022 Sb. bylo
na VŠB-TUO rozhodnuto, že:

Seznam dokumentů

 1. Přihláška ke studiu
 2. Doklad o ukončeném SŠ vzdělání nebo čestné prohlášení o dosaženém SŠ vzdělání (ENGLISH)
 3. Doklad o dosaženém VŠ vzdělání nebo čestné prohlášení o dosaženém VŠ vzdělání (ENGLISH)
 4. Doklad o poskytnutí dočasné ochrany v ČR (dříve jako doklad vydaný za účelem strpění na území ČR)

Na základě Opatření rektora TUO_PRI_22_009 (ENGLISH) ze dne 28.3.2022 jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do studia a studenti jsou osvobozeni od poplatku za studium v cizím jazyce.

Možnost ubytování je na kolejích univerzity nebo v soukromí, bližší info bude podáno u zápisu do studia.

Stipendium – studentům přijatým do studia na základě zákona č. 67/2022 Sb. bude poskytnuto stipendium na základní potřeby.

21.3.2022 році у Збірнику законів опубліковано заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні. Відповідно до Законів № 65/2022 Зб., № 66/2022 Зб. та No 67/2022 Зб. у VŠB-TUO вирішили, що:

 • Freemover
  • Студенти українських університетів прийматимуться як „Freemover“  на курс чеської мови. Порядок вступу оголошується з 1 квітня 2022 року по 15 квітня 2022 року. Кінцевий термін зарахування – 20 квітня 2022 року. Викладання курсу відбудеться з 1 травня 2022 року. до 31. 8. 2022 р. За цей час студенти можуть підготуватися до подальшого навчання в нашому університеті.
  • Форма заявки та додаткова інформація тут: https://www.ekf.vsb.cz/cs/o-fakulte/novinky/detail-novinky/?reportId=43335

Документи, які необхідно задокументувати

 1. Заява на навчання
 2. Доказ про повну середню освіту або свідчення про повну середню освіту (ENGLISH)
 3. Доказ про університетську освіту або аффідевіт про університетську освіту (ENGLISH)
 4. Доказ тимчасового захисту в Чеській Республіці (раніше документ, виданий з метою толерантності в Чеській Республіці)

Відповідно до Заходу ректора TUO_PRI_22_009 (ENGLISH) від 28 березня 2022 року aбітурієнти звільняються від плати за акти, пов’язані з процедурою прийому на навчання, а студенти – за навчання іноземною мовою.

Можливість проживання в гуртожитках університету або приватно, більше інформації буде надано при зарахуванні на навчання.

Стипендія – для студентів, прийнятих на навчання на підставі Закону No 67/2022 Зб. буде надано стипендію для базових потреб.