Načítání obsahu...
Chci studovat VŠB-TUO
Chci studovat

Vyberte si studijní program

Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní obor, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Fakulta
Typ studia

Všechny studijní programy

 • Fyzika (doktorské)
 • Geodézie a kartografie (bakalářské)
 • Geodézie a kartografie (navazující magisterské)
 • Geodézie a kartografie (doktorské)
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika (bakalářské)
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika (navazující magisterské)
 • Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (doktorské)
 • Geologické inženýrství (bakalářské)
 • Geologické inženýrství (navazující magisterské)
 • Geologické inženýrství (doktorské)
 • Geologické inženýrství (čtyřleté) (doktorské)
 • Hornictví (bakalářské)
 • Hornictví (navazující magisterské)
 • Hornictví (doktorské)
 • Hornictví (čtyřleté) (doktorské)
 • Inženýrská ekologie (doktorské)
 • Nerostné suroviny (bakalářské)
 • Nerostné suroviny (navazující magisterské)
 • Nerostné suroviny (doktorské)
 • Nerostné suroviny (čtyřleté) (doktorské)
 • Řízení systémů v oblasti nerostných surovin (doktorské)
 • Ekonomika a řízení průmyslových systémů (bakalářské)
 • Ekonomika a řízení průmyslových systémů (navazující magisterské)
 • Materiálové inženýrství (bakalářské)
 • Materiálové inženýrství (navazující magisterské)
 • Materiálové vědy a inženýrství (doktorské)
 • Metalurgické inženýrství (bakalářské)
 • Metalurgické inženýrství (navazující magisterské)
 • Metalurgie (doktorské)
 • Metalurgie (doktorské)
 • Procesní inženýrství (bakalářské)
 • Procesní inženýrství (navazující magisterské)
 • Procesní inženýrství (doktorské)
 • Řízení průmyslových systémů (doktorské)
 • Energetika (bakalářské)
 • Energie pro třetí tisíciletí-energie pro každého (univerzita 3. věku)
 • Strojní inženýrství (navazující magisterské)
 • Strojní inženýrství (doktorské)
 • Strojírenství (bakalářské)
 • Technologie letecké dopravy (bakalářské)
 • Ekonomické teorie (doktorské)
 • Ekonomika a management (bakalářské)
 • Ekonomika a management (navazující magisterské)
 • Ekonomika a management (doktorské)
 • Hospodářská politika a správa (bakalářské)
 • Hospodářská politika a správa (bakalářské)
 • Hospodářská politika a správa (navazující magisterské)
 • Hospodářská politika a správa (doktorské)
 • Systémové inženýrství a informatika (bakalářské)
 • Systémové inženýrství a informatika (navazující magisterské)
 • Systémové inženýrství a informatika (doktorské)
 • Architektura a stavitelství (bakalářské)
 • Architektura a stavitelství (navazující magisterské)
 • Stavební inženýrství (bakalářské)
 • Stavební inženýrství (navazující magisterské)
 • Stavební inženýrství (doktorské)
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (bakalářské)
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterské)
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (doktorské)
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (doktorské)
 • Aplikované vědy a technologie (bakalářské)
 • Fyzika (bakalářské)
 • Fyzika (navazující magisterské)
 • Fyzika (doktorské)
 • Inženýrská pedagogika podle standardů IGIP (magisterské)
 • Mechatronika (bakalářské)
 • Mechatronika (navazující magisterské)
 • Nanotechnologie (bakalářské)
 • Nanotechnologie (navazující magisterské)
 • Nanotechnologie (doktorské)
 • Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů (magisterské)
 • Technologie procesů v energetice (navazující magisterské)
 • Výpočetní vědy (navazující magisterské)
 • Výpočetní vědy (doktorské)