Načítání obsahu...
Chci studovat VŠB-TUO
Chci studovat

Architektura a stavitelství

Popis programu

Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství poskytuje první stupeň architektonického vzdělání. Těžiště výuky je postaveno na ateliérové tvorbě, při současném zvládnutí všech základních stavebně technických předmětů. Nedílnou součástí výuky jsou i předměty architektonicko výtvarné a humanitní. Studijní program je orientován na zvládnutí projekčního řemesla a možnost uplatnění v praxi, ale i na možnost pokračování studia v navazujícím magisterském studijním programu a získání plnohodnotného architektonického vzdělání. Absolvent po ukončení 4-letého bakalářského studijního programu získá titul bakalář (Bc.)

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru, porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru v praxi.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvet umí řešit na základě rámcově vymezeného úkolu praktické problémy v oboru s využitím odborných znalostí. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému. Umí použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru.


Obecné způsobilosti absolventa

Samostatně a odpovědně se rozhoduje v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání. Do řešení problémů umí zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení. Umí srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Umí používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce. Umí samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.
FakultaFakulta stavební
Typ studiabakalářské
KódB3502
Název českyArchitektura a stavitelství
Název anglickyArchitecture and Construction
Standardní délka studia4 roky
Garantující katedraKatedra architektury
Garantdoc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Klíčová slovaStavební materiály, Architektura, Dějiny architektury a urbanismu, Stavební konstrukce, Urbanismus
Nalezené studijní oboryArchitektura a stavitelství

Uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění v architektonických nebo stavebně projekčních kancelářích na pozici výkonného projektanta, na stavebních úřadech na pozici referenta, na stavbách na pozici asistenta stavbyvedoucího, apod.

Nevíte si rady? Zeptejte se nás

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána