Načítání obsahu...
Chci studovat VŠB-TUO
Chci studovat

Architektura a stavitelství

Popis programu

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství navazuje na čtyřleté bakalářské studium studijního programu Architektura a stavitelství, ve studijním oboru téhož názvu Architektura a stavitelství. Důraz v magisterském studiu je kladen na architektonickou tvorbu a na stavební disciplíny, které jsou nedílnou součástí každého stavebního díla. Dvouletý studijní program obsahuje předměty z oblasti architektury a urbanismu s hlavním důrazem na ateliérovou tvorbu.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznán. Absolvent má široké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oboru. Absolvent má porozumění k možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru. Absolvent umí samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru.


Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent se umí samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování. Absolvent umí dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky. Absolvent je schopen samostatného řešení etického problému. Absolvent umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory. Absolvent umí používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce. Absolvent umí plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.
FakultaFakulta stavební
Typ studianavazující magisterské
KódN3502
Název českyArchitektura a stavitelství
Název anglickyArchitecture and Construction
Standardní délka studia2 roky
Garantující katedraKatedra architektury
Garantdoc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Klíčová slovaInteriér, Architektura, Krajinná architektura, Urbanismus, Teorie architektury
Nalezené studijní oboryArchitektura a stavitelství

Uplatnění absolventa

Absolvent dvouletého magisterského studia se uplatní zejména jako tvůrčí projektant - architekt se silným technickým povědomím v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor projektovaného díla. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče. Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu.

Nevíte si rady? Zeptejte se nás

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána