Načítání obsahu...
Chci studovat VŠB-TUO
Chci studovat

Robotika

Popis oboru

Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací, s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Cílem studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, pochopení souvislostí a skloubení těchto znalostí k osvojení si mechatronického komplexního přístupu k vytváření robototechnických systémů jak v oblasti výrobní, tak v oblasti servisních činností. V širokém rozsahu jsou připravováni v oblasti inovačních postupů aplikovaných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

Odborné znalosti absolventa

Obor je zaměřen na komplexní odborné znalosti absolventů zejména v oblasti konstrukce robotických zařízení. Obor je silně interdisciplinární, absolventi získají poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Cílem studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, pochopení souvislostí a skloubení těchto znalostí k osvojení si mechatronického komplexního přístupu k vytváření robototechnických systémů jak v oblasti výrobní, tak v oblasti servisních činností.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací, s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v širokém rozsahu jsou studenti oboru připravováni v oblasti inovačních postupů, aplikovaných v průmyslovém výzkumu a vývoji.


Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi dokáží vyhodnocovat nové poznatky a ideje v oboru s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, řešit etické problémy související s tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. Absolventi oboru dokáží srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.
FakultaFakulta strojní
Typ studiadoktorské
Kód2301V013
Název českyRobotika
Název anglickyRobotics
Standardní délka studia4 roky
Garantující katedraKatedra robotiky
Garantprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Klíčová slovaprůmyslová robotika, robot, servisní robotika, mobilní robot
Studijní programStrojní inženýrství
Nalezené studijní plányOstrava - forma prezenční Jazyk: csOstrava - forma kombinovaná Jazyk: csOstrava - forma prezenční Jazyk: enOstrava - forma kombinovaná Jazyk: en

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní ve výzkumných a vývojových týmech pracujících v oblasti průmyslové i servisní robotiky, v konstrukčních kancelářích zabývajících se vývojem a inovacemi strojů a zařízení v oblasti automatizace a mechanizace strojírenské výroby obecně.

Nevíte si rady? Zeptejte se nás

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána