Načítání obsahu...
Chci studovat VŠB-TUO
Chci studovat

Robotika

Popis oboru

Studijní obor „Robotika“ je zaměřen na navrhování, konstrukci a řízení průmyslových robotů a manipulátorů. Obor je dále zaměřen na navrhování a řízení technologických robotizovaných pracovišť. V závislosti na nové trendy v robotice, je výuka rovněž orientována na servisní roboty a pro zájemce na biorobotiku. Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí konstruování a modelování pomocí 2D a 3D CAD systémů (AutoCAD, Pro/ENGINEER, Robot Studio), programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi tohoto oboru bakalářského studia získají, mimo znalostí z předmětů teoretického základu, široké znalosti o konstrukci průmyslových a servisních robotů, o jejich aplikaci v praxi a o požadavcích na jejich údržbu, provoz a zkoušení. Dále získají široké znalosti metod pro navrhování robotizovaných pracovišť v různých odvětvích průmyslu i služeb, při automatizaci vybraných činností a technologií. K tomu jsou vybaveni rovněž poznatky o periferiích robotizovaných pracovišť, jejich řízení a o postupech a prostředcích pro experimentální a diagnostické činnosti v oboru.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě praktických zkušeností s provozem a programováním robotů a robotizovaných pracovišť získaných v laboratořích katedry robototechniky jsou schopni řešit tuto problematiku pro různé typy robotizovaných pracovišť. Důležitou součástí studia je zvládnutí a dosažení vysoké úrovně dovedností pro práci s výpočetní technikou, jednak ve speciálních předmětech, jednak jsou tyto dovednosti integrovány i do předmětů profilujícich obor – pro zabezpečení provozních, konstrukčních, programátorských, výpočtových, experimentálních aj. činností.


Obecné způsobilosti absolventa

Na základě zadání a dostupných zdrojů řešit technické problémy, koordinovat činnost konstrukčního týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.
FakultaFakulta strojní
Typ studiabakalářské
Kód2301R013
Název českyRobotika
Název anglickyRobotics
Standardní délka studia3 roky
Garantující katedraKatedra robotiky
Garantdoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Klíčová slovaPrůmyslový robot, Programování a řízení robotů, Navrhování robotizovaných pracovišť, Robotika, Servisní robot
Studijní programStrojírenství
Nalezené studijní plányOstrava - forma prezenční Jazyk: csOstrava - forma kombinovaná Jazyk: cs

Uplatnění absolventa

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru „Robotika“ se uplatní jako konstruktéři prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.), ale také jako projektanti těchto zařízení. Praktické zkušenosti s provozem a programováním průmyslových, servisních robotů a robotizovaných pracovišť získají v laboratořích katedry robototechniky. Možnosti uplatnění nejsou omezeny na strojírenství, protože roboty, především servisní, se rychle uplatňují v řadě dalších odvětví, jako jsou zemědělství, zdravotnictví, sklářský, potravinářský, textilní a obuvnický průmysl, služby, policie, armáda apod. Cílem studia oboru je vychovat odborníky zaměřené především v oblasti aplikace robotů a navrhování vybraných subsystémů, ale i odborníky, kteří budou schopni konstruovat a řídit mechatronické systémy.

Nevíte si rady? Zeptejte se nás

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána