Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Strojní inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.

Popis programu

Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické i informační procesy a zařízení a navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků automatizační a výpočetní techniky, např. CATIA, AutoCAD, ale i tzv. velkých CADů, pokrývajících kromě konstrukční činnosti i projekci a celou oblast technické přípravy výroby. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce strojů a zařízení, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů.
Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů hluboké znalosti technika ve svém oboru. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v doktorském studiu.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, nebo jako vedoucí pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.
V rámci studijního programu studenti studují jeden ze 7 studijních oborů.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 4 roky.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi prokazují hluboké znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, matematického modelování, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci.
Absolventi prokazují hluboké znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru.
Absolventi umí kriticky posuzovat problémy svého oboru, orientovat se v mezioborových problémech.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci.
Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby.
Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení.
Absolventi umí vyvíjet nové inženýrské metody řešení problémů oboru.
Absolventi umí připravit a realizovat laboratorní nebo technický experiment a sestavit zprávu o výsledku experimentu.
Absolventi umí navrhovat technické prostředky a jejich počet, druh a typ strojů a strojního zařízení pro výrobu na základě stanoveného postupu a cílové kapacity.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce.
Absolventi jsou schopni provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů.
Absolventi jsou schopni zajišťovat technické přípravy změn sortimentu a zavádět nové produkty.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni řídit pracovní týmy, plánovat jejich činnost a prezentovat dosažené výsledky.
Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojní inženýrství.

Obecné způsobilosti absolventa

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N2301
Název česky Strojní inženýrství
Název anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
výroba
technologické zařízení
průmysl
strojírenství

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.