Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Mechatronika

Informace pro uchazeče

Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi magisterského studijního programu Mechatronika získají znalosti potřebné pro návrh mechatronických systémů. Znalosti z oblasti automatického řízení, aplikované mechaniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky a zpracování signálů jim umožňují při syntéze řízení uvažovat dynamické vlastnosti systémů a zabývat se jejich změnou směrem k požadovaným užitným vlastnostem navrhovaného mechatronic-kého systému. Disponují znalostmi o akčních členech, mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů elektrických, hydraulických a pneumatických.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventin disponují znalostmi z olasti strojního inženýrství, elktrotechniky a řízení. Mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů elektrických, hydraulických a pneumatických, akčních členech senzorové technice, měření a diagnostice.

Obecné způsobilosti absolventa

Široký základ znalostí z oblasti strojního inženýrství, elektrotechniky a řízení umožňuje absolventům pracovat se systémy s komplexní strukturou, uvažovat rozdílné vlastnosti jednotlivých subsystémů a zohlednit je při vývoji a návrhu nových mechatronických systémů. Jsou schoplni analyzovat interakci mezi systémy a komunikovat s odbronými týmy navazujících profesí.

Uplatnění absolventa

Interdisciplinární vzdělání absolventů je jejich velkou výhodou a dává jim možnost uplatnění vširokém spektru inženýrských pracovních míst. Mohou působit v projekčních týmech, ve výzkumu a vývoji se zaměřením na strojírenství, elektroniku, automobilovou techniku, IT.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Kód N3943
Název česky Mechatronika
Název anglicky Mechatronics
Standardní délka studia 2 roky
Klíčová slova mechatronika

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.