Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. 

Studijní program Strojní inženýrství

Informace pro uchazeče

Strojírenství je jedním z pilířů ekonomiky v České republice a je součástí téměř všech lidských činností. Doktorské studium je nejvyšší formou studia na univerzitě a nabízí prohloubení teoretických i praktických disciplín v celé škále nabízených oborů – Dopravní a manipulační technika, Robotika, Energetické stroje a zařízení, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie, Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů. Absolventi najdou uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových odděleních firem, jako samostatní projektanti a manažeři, inovační inženýři, pracovníci testovacích a zkušebních center, vedoucí pracovníci, atd.

Popis programu

Čtyřletý studijní program P2346 Strojní inženýrství vychází z tisíce let staré tradice člověka tvořit. Teoretická průprava je zaměřena na přírodovědné a odborné technické předměty. Studijní program je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí navazujícího magisterského studia řešení problematiky technické praxe až po úroveň tvorby vynálezů. Program má akreditováno 7 studijních oborů: Dopravní a manipulační technika; Robotika; Energetické stroje a zařízení; Stavba výrobních strojů a zařízení; Strojírenská technologie; Aplikovaná mechanika; Řízení strojů a procesů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získají široký odborný teoretický základ a osvojí si metodiku vědecké práce v oblasti strojírenství, průřezově všemi akreditovanými obory.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi doktorského studia si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti základního a zejména aplikovaného výzkumu. Dokáže navrhovat, používat a aplikovat vědecké metody a postupy. Dále tvořit a řešit inovační zadání a postupy aplikovatelných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi dokáží vyhodnocovat nové poznatky v oborech, rozvinout svoje znalosti a dovednosti při aplikaci výzkumu, aplikovat teorie a principy výroby, vhodně interpretovat experimentální metody a vést odbornou diskuzi a komunikovat na úrovni odborné veřejnosti.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studia najdou své uplatnění jako výzkumní a vývojoví pracovníci, samostatní projektanti a manažeři, akademičtí pracovníci, inovační inženýři, pracovníci zkušebnictví, potažmo jako vedoucí pracovníci v RaD institucích.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P2346
Název česky Strojní inženýrství
Název anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garant prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Klíčová slova strojní inženýrství
materiály a technologie
automatizace, řízení a robotika
konstrukce a výpočty
energetika a doprava

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.