Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, jsme na 1. místě v hodnocení škol zaměstnavateli.

Studijní program Aplikovaná fyzika

Informace pro uchazeče

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (diplomové magisterské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem. Hlavní oblasti zájmu jsou jaderná fyzika, magnetismus, optika a technologie porušování materiálů.

Profese

  • Samostatný vývojový pracovník
  • R&D inženýr
  • Vedoucí pracovník mezioborového týmu pro řešení neobvyklých a mimořádných problémů 
  • Samostatný pracovník úseku sledování kvality výroby, bezpečnosti a spolehlivosti provozu
  • Samostatný vědecký pracovník
  • Vedoucí týmu měření a hodnocení kvality produktů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0533A110006
Název česky Aplikovaná fyzika
Název anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Klíčová slova Magnetismus
Optika
Porušování materiálů
Aplikovaná fyzika
Jaderná fyzika
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás

Praktické rady naleznete na našich webových stránkách. Nenašli jste důležitou informaci k přihláškám nebo termínům? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Kontaktujte studijní oddělení.