Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Radek Nogol - Obrazy, Daniel Livečka - Fotografie

Výstava obrazů Radka Nogola a fotografií Daniela Livečky zahajuje v galerii Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve středu 3. dubna 2013. Výstava představuje nejen autorské práce, ale také jedno společné dílo obou vystavovatelů. Inspiraci pro svá díla autoři nachází nejen v přírodě, ale i ve vlastní fantazii.

Radek Nogol i Daniel Livečka mají každý jiné vidění světa, který zachycují pomocí fotografie nebo malby. Představují díla, obsahující jejich pocity, která mnohdy vyznívají ponuře a smutně, ale i to je součástí lidského života.

„Společné máme asi to, že o svých dílech neradi mluvíme, spíše preferujeme to, aby divák dostal prostor nechat díla na sebe působit, aby u něj vyvolávala vlastní emoce a pocity", říká jeden z autorů Radek Nogol..

Radka Nogola od školních let silně přitahovalo kreslení I malování. Proto navštěvoval Základní uměleckou školu, kde se ve svém zájmu zdokonaloval. Pod vedením vynikajícího učitele si postupně vytvořil v tvůrčí oblasti vlastní rukopis. Po studiu SPŠ se specializoval na obnovu památek.

Počátkem 90tých let se zabývá studiem graffiti, jako nového uměleckého směru a je spoluzakladatelem sdružení Freihand, které následně spolupracuje s Obvodním úřadem Ostrava-Jih na projektech, využívajících graffiti na estetizaci životního prostředí. Experimentuje při tvorbě obrazů s barevnými aerosoly, ale později přechází ke klasické malbě. Jeho tvůrčí zájem zasahuje i do plastiky s využitím přírodního prostředí, hlíny a písku.

Daniel Livečka představuje soubor fotografií z hospice Sv. Lukáše, na kterých zachycuje jak běžný život řádových sester z řádu Alžbětinek, tak jejich práci v hospici.

Výstava obrazů Radka Nogola a fotografií Daniela Livečky potrvá v galerii VŠB-TUO až do 26. dubna 2013.

Vloženo: 2. 4. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět