Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2016!

Vyhlášen dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Vyhlášen dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 (RRC/08/2016).

Hlavním záměry poskytnutí dotace:

  • podpora výzkumných a vývojových projektů v oborech technických, přírodních, společenských a lékařských věd.
  • podpora realizace projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách.

Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu.

Min. výše dotace: 100 000 Kč

Max. výše dotace: 1 000 000 Kč

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně ve výši 80 % (platí pro VŠ, výzkumné organizace).

Ukončení projektu: do 31.8.2017 (ne však dříve než 31.12.2016)

Lokalizace programu:
Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

 

VŠB-TUO může podat jednu žádost o dotaci, proto proběhne výběr projektů, které budou do žádosti o dotaci zahrnuty. Žádost VŠB-TUO vyřizuje oddělení Řízení vědy a výzkumu.

Příprava žádosti bude mít 2 fáze:

1. Fáze: zájemci zašlou do 31.5.2016 administrátorovi programu (viz níže) projektovou fiši se základními informacemi o zamýšleném projektu (Název, řešitelé, stručný popis projektu, plánovaný rozpočet, cíle projektu; stačí 1-2 strany). Výběr projektů pro žádost bude řídit prorektor pro Vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D..

2. Fáze: řešitelé vybraných projektů budou administrátorem vyzvání k dodání kompletního projektového záměru dle podmínek dotačního programu do 20. 6. 2016. (Spolu s projektovým záměrem musí být doložen i písemný souhlas vedoucího daného pracoviště s 20% finanční spoluúčastí pracoviště na uznatelných nákladech projektu.)

Administrátor programu pro VŠB-TUO:

Ing. Lukáš Kubáč
Řízení vědy a výzkumu (9320)
tel.: +420 59 732 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

Podrobné informace o podmínkách vyhlášeného programu naleznete v příloze nebo na webovém portálu MSK

 

 

 

 

Vloženo: 11. 5. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět