Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 7. 2018!

Soutěž Česká hlava 2018

Česká hlava PROJEKT z.ú. společně s Vládou ČR vyhlašuje soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.

Česká hlava PROJEKT z.ú. společně s Vládou ČR vyhlašuje soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
  2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
  4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč

Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2018.

Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

1) v elektronické podobě (na CD/DVD/flashdisk apod.) na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10 (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány)

2) v elektronické podobě na e-mailovou adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Bližší informace naleznete v přiloženém statutu soutěže a také na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na email vaclav.marek@ceskahlava.cz.

 

Vloženo: 9. 4. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět