Vánoční pozdrav rektora

Vánoční pozdrav rektora
Vánoční pozdrav rektora

Milí studenti, vážení kolegové,

kromě přání poklidných Vánoc v kruhu Vašich nejbližších bych Vám rád představil pár čísel, kterých jsme společně za rok 2018 dosáhli. Tentokrát se nejedná o vědecké výsledky, rozpočet nebo cokoliv podobného. Díky Vám a Vašemu altruismu jsme opět potvrdili kvality naší univerzity jako jedné z vedoucích institucí v našem kraji co do společenské odpovědnosti.

V roce 2018 na naší univerzitě proběhly dvě „Krevní výzvy“. Díky této akci, od jejího zahájení v květnu 2016, došlo na Krevní centrum FNO celkem 574 osob, kteří darovali krev nebo krevní složky.

Jako jediná univerzita v republice jsme se jako celek zapojili do náboru Registru dárců kostní dřeně. Před začátkem akce „Technika jde na dřeň“, která se konala na Mikuláše, ředitel registru doufal v 80 osob.  My jsme jich během jednoho dne přivedli neuvěřitelných 192!

Díky akci Technika Run 2018 jsme přispěli na Lékaře bez hranic krásnou částkou 18 931 Kč.

Také se u nás již několik let koná sbírka oblečení a hraček pro Moment charity shops. Jen v prosincové sbírce jsme nasbírali 396 kg oblečení a předmětů k následnému prodeji a podpořili tak další projekty této organizace.

Většina z vás se charitě, dárcovství krve a dalším aktivitám věnuje samostatně nebo v pracovních kolektivech. Desítky, možná i stovky takových činů připomínají, že poslání univerzity nespočívá jen ve výuce a vědeckém bádání, ale že je třeba myslet i na druhé. Pro společnost jsme my nositeli hodnot, jako jsou svoboda a zodpovědnost.

O významu naší univerzity, jako republikového leadera inovací v oblasti životního prostředí nebo obnovitelných zdrojů, není pochyb. I dalšími oblastmi bádání, kterými se zabýváme, přispíváme společnosti k jejímu lepšímu fungování. Ale velkorysost, se kterou „odevzdáváme kus sebe“ zdaleka překračuje naše pracovní povinnosti. Díky Vám všem za skutečnost, že VŠB – Technická univerzita Ostrava umí ukázat, že jsme příkladem i v těchto oblastech.

S přáním prožití krásných vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku

 

 

prof. Václav Snášel

rektor

 

 

Vloženo: 19. 12. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět