Spolupráce Fakulty strojní s praxí

Již několik let funguje tzv. Průmyslová rada, čili pravidelné setkávání vedení fakulty se zástupci firem. Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. odpovídal na dotazy Elektrika.tv v rámci MSV 2018.
  • Uveďte pár příkladů efektivnosti tohoto propojení pro vzdělávací proces případně aplikovaný výzkum a transfer technologií?
  • Umožňujete zástupcům firem, aby se účastnili i výuky?
  • Má Průmyslová rada i další přínos, například ve vztahu k rozvoji MSK regionu?
  • Kde jste se při zakládání Průmyslové rady inspiroval, někde v cizině? Kolik má nyní Rada členů a jaké akce se ještě chystají do konce roku?
  • Jaké jsou aktuální počty studentů, z kolika procent získávají vaši absolventi práci v oboru (zda případně máte přehled o výši jejich nástupní mzdy) a jak je na tom Fakulta strojní ekonomicky - případně nějaké ocenění, které letos fakulta získala.

Vloženo: 26. 10. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět