Ohlédnutí za konferencí Strojírenství Ostrava 2018

Zástupci VŠB-TUO, ČVUT a VUT v Brně představili zaměření strojních fakult v oblasti výzkumu a vývoje, řešené projekty, dosažené výstupy významné pro současné strojírenství i příklady úspěšné spolupráce s průmyslem.

12. ročník tradiční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018 se letos konal 10. října na půdě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Národní strojírenský klastr ve spolupráci s Fakultou strojní zvolil pro společné jednání vědeckých pracovníků a zástupců praxe aktuální téma: „Výzkum a vývoj na vysokých školách – příležitosti pro české strojírenství“.

Ve třech blocích vystoupili zástupci VŠB-TUO, ČVUT a VUT v Brně. Ve svých prezentacích  představili zaměření strojních fakult v oblasti výzkumu a vývoje, řešené projekty, dosažené výstupy významné pro současné strojírenství i příklady úspěšné spolupráce s průmyslem. Hovořili o nových trendech v průmyslu, nových technologiích, které ovlivní jeho další vývoj zejména v souvislosti s Průmyslem 4.0, a které jsou dnes předmětem výzkumu právě na technických univerzitách. Rostoucí nároky na digitalizaci a robotizaci výroby, inteligentní výrobní stroje, jejich programování, pokročilé počítačové simulace, efektivní využívání aditivních technologií, atd. vedou k novým požadavkům na orientaci výzkumných projektů i na samotné vzdělávání. Moderní strojírenství zasahuje do mnoha dalších souvisejících vědních oborů. Toto propojení vede k potřebě užší spolupráce mezi vysokými školami navzájem i mezi univerzitami a průmyslovými firmami. 

O významu a přínosu této společné diskuze o budoucnosti českého strojírenství a úloze vysokých technických škol svědčí pozornost médií a ohlas v tisku, rozhlase i televizi.

Vloženo: 29. 10. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět