HODNOCENÍ PROJEKTŮ IRP-RPP NA FBI VŠB – Technické univerzitě Ostrava

V souladu se směrnicí děkana FBI_SME_15_001 Hodnocení projektů IRP-RPP na FBI, proběhlo dne 8. listopadu 2018 hodnocení projektů IRP – RPP pro rok 2019.

Projekty schváleny děkanem fakulty dne 16. listopadu 2018 jsou uvedeny v příloze.

Vloženo: 14. 1. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 010 - Děkanát FBI
Zpět