Studentské konference GISáček

Studentské konference GISáček
22. ročník studentské konference GISáček proběhne na VŠB – TU Ostrava 20. 3. 2019.

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech bude konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2019, které bude probíhat ve dnech 20. 3. - 22. 3. 2019. Všichni aktivní účastnici se mohou zdarma tohoto sympozia zúčastnit.

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Prezentace budou akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

K aktivní účasti je nutná registrace abstraktu. Registrace se provádí v registračním systému konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení. V seznamu témat vyberte téma GISáček.

http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/authors.php

 

Vloženo: 28. 1. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět