Doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu FS

Doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu FS
Časový plán doplňovacích voleb Studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO pro funkční období do září 2020.

a) Vyhlášení voleb do studentské komory AS FS VŠB-TUO - 9. 4. 2019

b) Podání návrhů na kandidáty do studentské komory AS FS VŠB-TUO - do 26. 4. 2019 (do 12:00 hodin)

Návrh na kandidáta odevzdejte předsedovi volební komise. Návrhová listina musí obsahovat náležitosti dle Volebního a jednacího řádu AS FS VŠB-TUO, tj. souhlas kandidáta stvrzený svým podpisem, náležitosti o kandidátovi (jméno, příjmení, ročník a forma studia), úplnou podpisovou listinu navrhovatelů s uvedením jména, příjmení a osobního čísla studenta (minimálně 20 podpisů) a fotografii kandidáta (přiloženou k návrhové listině nebo ji zaslat v digitální podobě předsedovi volební komise).

Předseda volební komise: Ing. Lukáš Kudrna (lukas.kudrna@vsb.cz, tel.: 597 324 509, 597 323 497)

c) Zveřejnění navržených kandidátů do studentské komory AS FS VŠB-TUO - 29. 4. 2019

d) Volby do studentské komory AS FS VŠB-TUO
Uherský Brod: 10. 5. 2019 , 9:00–10:00
Ostrava, vestibul budovy A: 13. 5. 2019, 8:30–13:30 a 14. 5. 2019, 8:30–13:30
Šumperk, vestibul 3. podlaží: 9. 5. 2019, 9:00–11:00

e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS VŠB-TUO - do 15. 5. 2019

Ing. Lukáš Kudrna
předseda volební komise AS FS VŠB-TUO

Vloženo: 9. 4. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět