Volby do studentské komory AS FS VŠB-TUO

 9. 5. 2019 - 14. 5. 2019
 Ostrava, Šumperk, Uherský Brod
Volby do studentské komory AS FS VŠB-TUO
Studentská komora zastupuje a prosazuje zájmy studentů na fakultní i univerzitní úrovni.

Studentská komora AS FS Ti pomůže s řešením studijních záležitostí a povinností a poskytneme Ti pomoc v případě ohrožení studentských práv. Jsme přímým spojovacím článkem studentů s vedením fakulty i univerzity, jelikož jsme součástí kolegia děkana a také se účastníme zasedání Akademických senátů.

Kandidáti

  • Pavel ČELOVSKÝ
  • Bc. Matěj MARTÍNEK
  • Ing. Ondřej MIZERA
  • Bc. Eliška NOVÁKOVÁ
  • Bc. Petr OŠČÁDAL
  • Bc. Mikuláš PUSTKA
  • Ing. Tomáš SZOTKOWSKI
  • Ing. Jan ZELINKA

Jak volit?

Na volebním lístku vyškrtněte maximálně 4 jména Vámi volených kandidátů.

První 4 kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů ve volbách se stanou členy studentské komory AS FS, ostatní kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů ve volbách se stanou náhradníky pro doplnění studentské komory AS FS v budoucnu.

Harmonogram voleb

Uherský Brod

10. 5. 2019   

9:00–10:00 hodin

Ostrava, vestibul budovy A

 

13. 5. 2019

14. 5. 2019

8:30–13:30 hodin

8:30–13:30 hodin

Šumperk, vestibul 3. podlaží        

 9. 5. 2019

9:00–11:00 hodin

Podrobnosti o průběhu voleb jsou definovány v časovém plánu.

Vloženo: 9. 4. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět