Odborný asistent (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta Katedry robotiky Fakulty strojní

Termín nástupu: 1. 9. 2019 nebo dle dohody
Výše pracovního úvazku: částečný – dle dohody

Náplň práce

 • zajišťování výuky předmětů na katedře;
 • vedení bakalářských a diplomových prací řešených na katedře;
 • poskytování konzultací studentům Katedry robotiky;
 • zapojování se do výzkumných a vědeckých úkolů na katedře;
 • publikační činnost;
 • aktivní vyhledávání projektů a podílení se na jejich přípravě, tvorbě a řešení;

Požadavky

 • vědecký titul Ph.D., Dr., CSc., v oboru robotika, mechatronika nebo příbuzném; nebo předpoklad dosažení do 4 let;
 • pokročilá znalost teorie a technologie v oblasti robotiky;
 • přehled o současných trendech v průmyslové, servisní, kolaborativní a mobilní robotice;
 • samostatnost a tvůrčí schopnosti;
 • zkušenosti v oblasti konstruování strojních dílů a sestav
 • schopnost adaptability na nové odborné, vědecké a výzkumné oblasti a předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • výborná znalost některého z 3D CAD návrhových systémů a tvorby výkresové dokumentace;
 • výborná znalost programování průmyslových robotů;
 • výborná znalost programování v jazyce C sharp;
 • základní znalosti v oblasti senzorických subsystémů servisních robotů;
 • odhodlání učit se novým věcem;
 • trestní bezúhonnost, doloženou výpisem z rejstříku trestů ne starším 90-ti dnů;

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem, případně výpisem z databází WoS a SCOPUS, patentové přihlášky a případně dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci a zašlete v elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz, předmět: „OA 354“.

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu s příslušným zákonem.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sekretářka děkana FS

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

 

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění. 

Vloženo: 8. 4. 2019
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět