Referent oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního řádu (Statutární město Frýdek-Místek )

Tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení.

Podrobné informace o nabízené pozici naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontakt

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 31.07.2019 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek   

Vloženo: 11. 7. 2019
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Karin Krumlová
Útvar: 9110 - Kancelář prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
Zpět