Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 8. 2019!

Komisař – stavební prevence (HZS Olomouckého kraje)

HZS olomouckého kraje hledá pracovníky na obsazení služebního místa Komisař – stavební prevence v zařazením na Územním odboru Prostějov, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 

Popis služebních činností:

 • zajišťuje v rámci výkonu státního požárního dozoru úkoly na úseku stavební prevence na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje plnění úkolů dotčeného orgánu státní správy v řízeních podle stavebního zákona s vazbou na ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a jeho prováděcích právních předpisů z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • vykonává státní požární dozor posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení.

Požadavky na služební místo:

 • vzdělání min. vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu,
 • zaměření vzdělání – požární ochrana nebo integrovaný záchranný systém nebo ochrana obyvatelstva nebo krizové řízení nebo technické,
 • bezúhonnost,
 • fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost,
 • státní občanství ČR,
 • zdravotní způsobilost pro nositele dýchací techniky,
 • znalost práce na PC na dobré uživatelské úrovni,
 • řidičské oprávnění sk. B.

Místo výkonu služby: Prostějov
Jedná se o místo ve služebním poměru.
Pracovní úvazek 37,5 hodiny týdně.
Pružná pracovní doba, 30 dnů dovolené.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, platová třída 7.

Kontakt

Přihlášku do výběrového řízení společně se životopisem zasílejte do 15.8.2019  na e-mail. lucie.prikrylova@hzsol.cz (bližší informace na tel. 950 770 032), případně na adresu:

HZS Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
779 00  Olomouc

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je uveřejněno na stránkách www.mvcr.cz pod odkazem „Nabídka služebních míst v bezpečnostních sborech“ pod č.j. HSOL-86-2/PAM-2019.

Vloženo: 8. 8. 2019
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 030 - Katedra požární ochrany
Zpět