Parkování

PARKOVÁNÍ NÁVŠTĚV V PORUBSKÉM AREÁLU VŠB-TUO

Vjezd do areálu je umožněn pouze z ulice Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice Ostrava).

Návštěvník si u vjezdu vyzvedne z automatu parkovací lístek.

V areálu může zaparkovat na kterékoliv vyznačené parkovací ploše.

Před odjezdem z areálu zaplatí návštěvník parkovné v platebním automatu, který je umístěn u výjezdu z areálu, viz mapka.

Ceník parkovného:

První půlhodina parkování: zdarma

Každá další započatá půlhodina: 20,-Kč

Ztráta parkovacího lístku: 500,-Kč

 

 

Zaměstnanci a studenti parkují v areálu VŠB-TUO zdarma. Závorový systém jim otevře platná zaměstnanecká/studentská karta.


© 2017 VŠB-TU Ostrava