Studijní oddělení

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek  

HGF
08.00 - 11.00 12.00 - 14.30 08.00 - 11.00 12.00 - 14.30 08.00 - 11.00
12.00 - 14.00
Kontakt

FMMI
08.00 - 11.00   08.00 - 11.00   08.00 - 11.00
13.00 - 14.00
(dálk. studium)
Kontakt

FS
08.30 - 11.00
12.30 - 14.00
  08.30 - 11.00
12.30 - 14.00
  08.30 - 11.00
12.30 - 14.30*
(komb. studium)
Kontakt

EKF
08.30 - 11.00
12.00 - 14.30
12.00 - 13.30 08.30 - 10.00
12.00 - 14.30
   13.00 - 14.00
(komb. studium)
Kontakt

FEI
08.30 - 11.00
13.00 - 14.30
  08.30 - 11.00
13.00 - 14.30
  08.30 - 11.00
12.30 - 14.00
Kontakt

FAST
08.00 - 11.00 12.30 - 14.30   12.30 - 14.30 08.00 - 11.00 Kontakt

FBI
08.00 - 11.00   12.30 - 14.30 08.00 - 11.00
(prez. studium) 
08.00 - 12.00
(komb. a doktor.
studium) 
Kontakt

USP
08.30 - 11.00   08.30 - 11.00
12.30 - 14.00
  08.30 - 11.00 Kontakt

© 2017 VŠB-TU Ostrava