Univerzitní pracoviště

Vysokoškolské ústavy

Celoškolská pracoviště

Centrum nanotechnologií (CNT)
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 321 546
www.cnt.vsb.cz 

Katedra společenských věd
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 321 726
www.vsb.cz/711 

Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET) 
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 329 449, +420 597 329 450
enet@vsb.cz, cenet@vsb.cz
enet.vsb.cz

Katedra jazyků
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 321 707
www.vsb.cz/712

 

Výzkumné energetické centrum (VEC)
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 324 285
vec@vsb.cz
vec.vsb.cz 

Katedra tělesné výchovy a sportu
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 326 166
www.vsb.cz/713 

 

IT4Innovations (IT4I)
Studentská 6231/1B, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 329 500, +420 597 329 601
info@it4i.cz
www.it4i.cz

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 324 152
mdg.vsb.cz

 

Institut environmentálních technologií (IET)
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 327 301
sekretariat.iet@vsb.cz
www.ietech.eu

Katedra fyziky
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 323 209
http://kf.vsb.cz

 

 

Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT)
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 329 313
cpit@vsb.cz
www.cpit.vsb.cz

 

Ústřední knihovna
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 596 994 596
knihovna@vsb.cz
knihovna.vsb.cz

 

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO (PI)
Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 329 003
inkubator@vsb.cz
cpi.vsb.cz/?pipages=uvodni-stranka-pi

 

Centrum podpory inovací (CPI)
Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 708 33
tel: +420 597 329 019
cpi@vsb.cz
cpi.vsb.cz

 

Centrum informačních služeb (CIS)
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 323 177

 

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, 708 33
tel: +420 597 323 203
petr.cervenka@vsb.cz
http://ctc.vsb.cz


© 2017 VŠB-TU Ostrava