Akci organizovala Akademie věd ČR s VŠB-TUO.

Návštěva Feustelových v Ostravě