Pracoviště PR Pracovník Telefon
Hornicko-geologická fakulta doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. hana.stankova@vsb.cz +420 597 321 299
Hornicko-geologická fakulta Zuzana Wrbková zuzana.wrbkova@vsb.cz +420 597 323 813
Fakulta materiálově-technologická Ing. Ivana Kroupová, Ph.D. ivana.kroupova@vsb.cz +420 597 324 321
Fakulta materiálově-technologická doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D. adela.machackova@vsb.cz +420 597 324 344
Fakulta strojní Ing. Pavel Smutný, Ph.D. pavel.smutny@vsb.cz +420 597 323 511
Fakulta strojní doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. sylva.drabkova@vsb.cz +420 597 324 386
Fakulta strojní Ing. Daniela Vojkovská, Ph.D. daniela.vojkovska@vsb.cz +420 597 323 720
Fakulta strojní Ing. Anna Rycková anna.ryckova@vsb.cz +420 597 324 228
Ekonomická fakulta Mgr. Jiřina Pavlíková jirina.pavlikova@vsb.cz +420 597 322 008
Ekonomická fakulta Mgr. Petr Šimčík petr.simcik@vsb.cz +420 597 322 014
Fakulta elektrotechniky a informatiky Renáta Mostýnová renata.mostynova@vsb.cz +420 597 326 050
Fakulta elektrotechniky a informatiky Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. martina.litschmannova@vsb.cz +420 597 325 979
Fakulta elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Radecký, Ph.D. michal.radecky@vsb.cz +420 597 325 876
Fakulta stavební Ing. Radka Hédlová radka.hedlova@vsb.cz +420 597 321 995
Fakulta stavební Lukáš Janečka lukas.janecka@vsb.cz +420 597 321 319
Fakulta bezpečnostního inženýrství Bc. Martina Přečková martina.preckova@vsb.cz +420 597 322 860
Oddělení mezinárodních vztahů Mgr. Irena Havelková irena.havelkova@vsb.cz +420 597 324 234
Centrum podpory inovací Bc. Lenka Kolarčíková lenka.kolarcikova@vsb.cz +420 597 329 190
IT4Innovations národní superpočítačové centrum Mgr. Zuzana Červenková zuzana.cervenkova@vsb.cz +420 597 329 561
Centrum nanotechnologií Ing. Klára Drobíková, Ph.D. klara.drobikova@vsb.cz +420 597 329 558
Institut environmentálních technologií Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304
Výzkumné energetické centrum Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304
Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie Ing. Marcel Šihor, Ph.D. marcel.sihor@vsb.cz +420 597 327 304