Televize VŠB-TUO

Televize VŠB - TU Ostrava popularizuje život ve škole, možnosti vzdělávání, jednotlivé fakulty i univerzitní pracoviště, výsledky vědy a výzkumu a to nejen pro samotné studenty nebo uchazeče o studium, ale pro kohokoliv, koho zajímá minulost, současnost i budoucnost největší univerzity moravskoslezského regionu. Výrobu pořadů zajišťují pracovníci Audiovizuálních služeb VŠB - TU Ostrava a externí spolupracovníci.

Sledujte taktéž pořad Studuj u nás na TV Polar.


© 2017 VŠB-TU Ostrava