Potřebujete logo univerzity nebo fakulty? Kontaktujte oddělení Vztahy s veřejností.

Manuál jednotného vizuálního stylu

Momentálně připravujeme novou verzi manuálu.

Znaky univerzity

USP

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

formát .jpg
formát .eps

HGF

Hornicko-geologická fakulta

formát .jpg
formát .eps

FMT

Fakulta materiálově-technologická

formát .jpg
formát .eps

FS

Fakulta strojní

formát .jpg
formát .eps

EKF

Ekonomická fakulta

formát .jpg
formát .eps

FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

formát .jpg
formát .eps

FAST

Fakulta stavební

formát .jpg
formát .eps

FBI

Fakulta bezpečnostního inženýrství

formát .jpg
formát .eps