Znaky, vizuální styl

Manuál jednotného vizuálního stylu

ke stažení ve formátu .pdf

Znaky / loga

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


formát .jpg
formát .eps

Hornicko-geologická fakulta

Erb Hornicko-geologické fakulty
formát .jpg
formát .eps

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Erb Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
formát .jpg
formát .eps

Fakulta strojní

Erb Fakulty strojní
formát .jpg
formát .eps

Ekonomická fakulta

Erb Ekonomické fakulty
formát .jpg
formát .eps

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Erb Fakulty elektrotechniky a informatiky
formát .jpg
formát .eps

Fakulta stavební

Erb Stavební fakulty
formát .jpg
formát .eps

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Erb Fakulty bezpečnostního inženýrství
formát .jpg
formát .eps


© 2017 VŠB-TU Ostrava