Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Proces implementace strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumníky (HRS4R) musí zahrnovat všechny organizační celky a zaměstnance všech úrovní řízení. Za tímto účelem vznikl odborný panel, který zahrnuje zástupce fakulty, vysokoškolských ústavů, personálního útvaru a vedení univerzity. Odborný panel se dělí na dvě podskupiny - řídící výbor a pracovní skupina.

Řídící výbor

Řídící výbor dohlíží na celý proces HRS4R.

Člen Pracoviště
Ing. Gabriela Mechelová Kvestor
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Prorektor pro studium
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektor pro vědu a výzkum
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. Prorektor pro komercionalizaci a spolupráci s průmyslem
Ing. Václav Zubíček, Ph.D. Hornicko-geologická fakulta
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Fakulta materiálově-technologická
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Fakulta stavební
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Fakulta strojní
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.  Ekonomická fakulta
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. IT4Innovations
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Centrum energetických a environmentálních technologií

Pracovní skupina

Pracovní skupina je odpovědná za implementaci procesu HRS4R.

 • Ing. Lucie Bestová
 • Ing. Petra Halíková
 • Bc. at Bc. Martin Haváček
 • Mgr. Kateřina Kašparová
 • Ing. Zuzana Kmětíková
 • Ing. Markéta Konečná
 • Ing. Silvie Košatová
 • Mgr. Sylva Krčmářová
 • Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
 • Ing. Martin Mazoch
 • Mgr. Lucie Průšová
 • Ing. Kateřina Sokolová
 • Ing. Yvona Tomešová
 • Ing. Petr Válek
 • Ing. Daniela Vedrová
 • Ing. Bc. Hana Wewiorková, Dis.