Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Preferovanou stránkou, kde studenti najdou studijní materiály vložené do zdrojových systémů, je portál e-výuka dostupný na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/

Materiály ke studiu jsou zde zařazeny podle jednotlivých verzí předmětů, které lze vyhledat pomocí názvu nebo kódu zadaného do vyhledávacího pole. Druhou možností je nalistovat si předmět dle kritérií jako jsou fakulta, typ studia, jazyk výuky apod.

Na portálu jsou zpřístupněny studijní materiály z následujících zdrojů:

  • Studijní opory ze systému EDISON.
  • Elektronické výukové kurzy ze systému LMS / Moodle (obsah má cca 850 verzí předmětů pro LS 19/20).
  • Dokumenty z digitálního repozitáře DSpace.
  • Seznam povinné a doporučené literatury doplněný o informace z univerzitního knihovního systému.

Podrobnější popis jednotlivých zdrojů je uveden na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/zdrojove-systemy/

Návod pro pedagogy, jak přidávat studijní materiály do zdrojových systémů prezentovaných na portálu e-výuka je spolu s dalšími informacemi uveden na adrese https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/e-vyuka/

Na studijní materiály můžete studenty odkazovat buď přímo odkazem na stránku předmětu (např.: https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=44499) nebo lze využít automatického exportu více předmětů z portálu vhodného například pro web katedry (např.: https://www.fs.vsb.cz/345/cs/studium/predmety/).

V případě potřeby se obraťte na helpdesk CIT (https://idesk.vsb.cz/, přímý odkaz do fronty Webový portál).

Pro online výuku (přednášky, konzultace) formou konferenčních přenosů je možné použít prostředí LMS s využitím nástroje BigBlueButton určeného pro vzdálenou výuku. Pomocí tohoto nástroje lze se studenty v průběhu přednášky komunikovat jak textově, zvukem tak případně videem, lze v něm promítat prezentace a obsahuje interaktivní tabuli s možností zapojení studentů.

Vzdálená výuka je součástí elektronického výukového systému LMS Moodle na adrese: https://lms.vsb.cz

Pokyny pro přípravu distanční výuky najdete na adrese https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/LMS/distancni-vyuka/

Stručný návod, jak vkládat materiály do LMS, najdete na adrese https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/e-vyuka/vlozeni-materialu-do-lms/

V případě potřeby se obraťte na helpdesk CIT (https://idesk.vsb.cz/, přímý odkaz do fronty LMS).