Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace k letnímu semestru

Letní semestr bude probíhat pouze distanční formou studia. To znamená, že pro získání zápočtu za daný předmět Vám vyučující musí stanovit přesná pravidla. Vzhledem k nastalé situaci mohou být tato pravidla upravena tak, aby je bylo možno splnit distanční formou, a nemusí se tedy shodovat s podmínkami absolvování předmětu stanovenými v Edisonu.

Ke studiu využijte literaturu doporučenou vyučujícím a můžete použít i podklady nabízené Ústřední knihovnou VŠB-TUO – https://e-zdroje.vsb.cz/online-sluzby-pro-praci-z-domu/

Akademický rok 2019/2020 bude ukončen k 31. 8. 2020.

Státní závěrečné zkoušky

Definici SZZ (termín odevzdání závěrečné práce, termín začátku a konce zápisu k SZZ, včetně termínu konání SZZ) si určuje fakulta. Při stanovování termínů fakulta bere v úvahu i čas potřebný k dokončení závěrečné práce.

Kvalifikační práce se budou odevzdávat pouze elektronickou formou.

Promoce

Promoce se budou realizovat tehdy, až to situace v ČR dovolí.

Přijímací řízení

Termíny podávání přihlášek v 1. kole do magisterského i doktorského studia zůstávají stejné.  Fakulta si upraví termíny a formu dodání potřebných podkladů v závislosti na termínu konání SZZ. Pokud má fakulta vypsány přijímací zkoušky do jakéhokoliv studia, stanovisko vedení univerzity pro letošní rok je jejich zrušení. Sledujte informace zveřejněné fakultou.

Hodnocení výuky

V dubnu bude spuštěna v Edisonu anketa Hodnocení výuky. Prosím o vyplnění, potřebujeme zpětnou vazbu studentů ohledně zajištění distanční výuky daného předmětu.

Koleje a menza

Stále zůstává mnoho studentů a zaměstnanců, kteří ubytovací i jídelní služby potřebují a využívají. Na kolejích jsou ubytování zahraniční studenti, naši chemici chystají dodávky dezinfekce pro Moravskoslezský kraj a chodí do menzy na obědy.