Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na základě současné epidemiologické situace v České republice se sledování dle koronavirového semaforu na univerzitě pozastavuje.

Stav k

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení.

Semafor

Stupeň pohotovosti Preventivní opatření v oblasti
Stupeň 0 Studenti:
Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
Povinností desinfekce rukou při vstupech do areálu univerzity, při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
V případě vykazování symptomů covid-19 studenti nevstupují do budov univerzity
Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
V případě vykazování symptomů covid-19 požádá zaměstnanec přímého nadřízeného o práci z domova
Provoz budov:
Standardní
V případě vykazování symptomů covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do prostor univerzity
Stupeň 1 Studenti:
Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst mimo konzumace jídla a nápojů, desinfekce rukou u všech vstupů
V případě vykazování symptomů covid-19 studenti nevstupují do budov univerzity
Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka on-line
Zaměstnanci:
Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst mimo konzumace jídla a nápojů a vlastní kanceláře, desinfekce rukou u všech vstupů
Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
V případě vykazování symptomů covid-19 požádá zaměstnanec přímého nadřízeného o práci z domova
Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 500 osob
Provoz budov:
Standardní
V případě vykazování symptomů covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do prostor univerzity
Stupeň 2 Studenti:
Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst mimo konzumace jídla a nápojů, desinfekce rukou u všech vstupů
V případě vykazování symptomů covid-19 studenti nevstupují do budov univerzity
Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Kontaktní výuka v max. počtu 50 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online
Zaměstnanci:
Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst mimo konzumace jídla a nápojů a vlastní kanceláře, desinfekce rukou u všech vstupů
Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na covid-19 v ČR
Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
V případě vykazování symptomů covid-19 požádá zaměstnanec přímého nadřízeného o práci z domova
Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 50 osob. Ve venkovních prostorách nad 200 osob
Vedoucím pracovišť se doporučuje umožnit zaměstnancům práci z domova
Provoz budov:
Omezení provozní doby
Zvýšená dezinfekce postižených prostor
V případě vykazování symptomů covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do prostor univerzity
Stupeň 3 Studenti:
Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v USSS zařízeních univerzity, pro stravovací zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra
Výuka probíhá pouze on-line
Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
Zaměstnanci:
Je zajištěn pouze základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup je povolen pouze oprávněným osobám
Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání je povoleno pouze on-line
Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
Zahraniční cesty se zakazují.
Provoz budov:
Budovy univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
Omezení provozní doby
V případě vykazování symptomů covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do prostor univerzity