Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Schválený seznam předmětů, u kterých je povoleno ukončení předmětů (udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek), a to kontaktně na místě.

Toto povolení se vztahuje k výjimce uvedené v odst. 4 článku II. v Příkaze rektora TUO_PRI_20_015 (Příkaz rektora ke změně AR 19/20 a uspořádání výuky do konce AR 19/20 pro studenty posledních ročníků), ze dne 7. 5. 2020, pro studenty ostatních ročníků.

Seznam předmětů:

Ekonomická fakulta

 • Ekonomie II
 • Finanční modely
 • Management (na detašovaném pracovišti ve Valašském Meziříčí)
 • Marketing (na detašovaném pracovišti ve Valašském Meziříčí)
 • Metody rozhodování
 • Mikroekonomie A
 • Mikroekonomie B
 • Operační výzkum A
 • Optimalizační metody

Fakulta materiálově-technologická (SP – Nanotechnologie)

 • Laboratorní cvičení z analytické chemie
 • Laboratorní cvičení z organické chemie

Hornicko-geologická fakulta

 • Statistika
 • Geostatistika
 • Petrografie
 • Historická geologie
 • Hornická rizika a záchranářství
 • Horní právo a bezpečnostní předpisy
 • Dobývání ložisek
 • Inženýrská geodézie I
 • Inženýrská geodézie II
 • Ekonomika podniku
 • Obchod surovinami
 • Analýza hospodářských operací
 • Finanční řízení průmyslového podniku
 • Ekonomika, management a marketing v turismu
 • Technické zabezpečení výroby
 • Mikrobiologie I
 • Základy mikrobiologie
 • Waste management

Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta bezpečnostního inženýrství ukončují veškeré předměty distančně.