Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

1. Název

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

2. Důvod a způsob založení

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Dostupná v sekci Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, doručovací pošta Ostrava 032

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba

4.3 Úřední hodiny

Uvedeno na stránkách studijního oddělení

4.4 Telefonní čísla

 • spojovatelka (+420 597 321 111)
 • podatelna (+420 597 325 500)
 • další čísla uvedena v telefonním seznamu

4.5 Číslo faxu

 • +420 596 918 507

4.6 Aresa internetová

https://www.vsb.cz/cs/

4.7 Adresa e-podatelny

epodatelna@vsb.cz

4.8 Další elektronické adresy

univerzita@vsb.cz

Adresa slouží pro zaslání podnětů dotazů apod., není určena k podání žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb.,     ani k podání stížností 

ID datové schránky: d3kj88v

5. Případné platby lze poukázat na

Účet vedený u Československé obchodní banky, č.ú.: 100954151/0300

6. IČ

61989100

7. DIČ

CZ6989100

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dostupné ze stránek informační desky VŠB-TUO

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Dostupné ze stránek Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

Ústně

 • telefonicky nebo osobně

Písemně

 • Poštou: na adresu 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba
 • Osobně: předáním písemné žádosti na podatelnu VŠB-TUO
 • E-mailem: na adresu epodatelna@vsb.cz
 • Datovou schránkou: d3kj88v

Formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení ze stránek Poskytování informací.

10. Příjem žádostí

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně

 • v kanceláři útvaru Kontrola interní audit

Písemně

 • Poštou: na adresu 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00
 • Osobně: předáním písemné žádosti na podatelnu VŠB-TUO
 • E-mailem: na adresu epodatelna@vsb.cz
 • Datovou schránkou: d3kj88v

Elektronická podatelna je určena pro příjem e-mailových zpráv opatřených elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. U podání učiněných na adresu elektronické podatelny (s výjimkou podání učiněných dle zákona č. 106/1999 Sb.) je vyžadován elektronický podpis e-mailu nebo přílohy na doručeném podání a to uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Maximální velikost takto přijímaného podání je 20 MB.

12. Formuláře

13. Popisy postupů

-

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vnitřní předpisy jsou zveřejněny na stránkách Vnitřní předpisy a další předpisy VŠB-TUO v sekci Vnitřní předpisy VŠ. Jsou také přístupné k fyzickému nahlédnutí v Kanceláři rektora, místnost A326.

 • Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)
 • Správní řád (č. 500/2004 Sb.)
 • Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.)
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016)
 • Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (č. 130/2002 Sb.)
 • Zákon o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 Sb.)

Tyto zákony jsou k dispozici např. na Portál veřejné správy

14.2 Vydané právní předpisy

-

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Na stránkách Poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného

Na stránkách Poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zprávy úpvinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. poskytování informací podle § 18 zákona

Na stránkách Výroční zprávy