Zápisy z jednání Akademického senátu VŠB-TUO

2017