Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

4G je označení pro pátou generaci mobilních sítí, která bude navazovat na 4G LTE. Výhodou 5G sítě jsou dvě její základní vlastnosti – je podstatně rychlejší a umožňuje garantovat kvalitu služeb. Právě díky tomu je tato technologie zajímavá pro řadu průmyslových aplikací, kde jsou specifické požadavky na nízkolatenční přenosy anebo velmi vysoké rychlosti – uplatní se například při řízení výrobních technologií u robotizovaných a digitalizovaných výrobních linek, v oblasti senzorických systémů, biomedicínského inženýrství, či dopravě.

Kampusovou 5G síť VŠB – Technické univerzity Ostrava provozuje společnost T-Mobile Czech Republic. Síť je ve výstavbě a studenti, akademičtí a vývojoví pracovníci se jí dočkají v průběhu roku 2020. Aktuálně pokrývá vnitřní prostory dvou budov a venkovní dopravní koridor. Jedná se prostory tzv. Smart Factory, tedy univerzitní chytré mini továrny s robotizovanou výrobní linkou a dalšími prvky Průmyslu 4.0, dále Centrum aditivní výroby s 3D tiskem a zmíněný dopravní koridor pro provoz autonomně řízených vozidel, přepravujících komponenty pro skladování a výrobní proces.

Minimální rychlost 5G sítě: 100 Mbit/s

Maximální rychlost 5G sítě: 20 Gbit/s

Uživatelům 5G síť nepřinese rychlejší datové přenosy sama o sobě, spíše mnohonásobně rozšíří prostor, ve kterém se data dají přenášet.

Představte si novou dálnici se špičkovým povrchem, která nebude mít dva nebo tři pruhy, ale na každé straně deset i víc, a na níž neplatí rychlostní omezení. Každý má pro sebe dost místa.

Na 5G síť běžný uživatel dosáhne, pokud ji jeho mobilní telefon bude podporovat. Pro provoz 5G sítě zatím v ČR není harmonizováno žádné pásmo. Provoz této sítě je možný pouze v režimu 4G na existujících kmitočtech v souladu s platnou legislativou. Veškeré budoucí 5G sítě musí být provozovány v souladu se schváleným kmitočtovým plánem a s povolenými vysílacími výkony, kdy tyto podmínky stanovuje a jejich dodržování kontroluje Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Český telekomunikační úřad ve spolupráci se Stáním zdravotním ústavem také vydal studii, podle které 5G sítě nepředstavují riziko pro lidské zdraví. Občané České republiky mají poměrně nízké povědomí o neionizujícím záření na lidský organismus, nebyl evidován a prokázán žádný doložený případ. Ale protože je VŠB – Technická univerzita Ostrava společensky odpovědná instituce, zapojila své odborníky, kteří ve spolupráci se společností T-Mobile shromažďují dostupné poznatky a budou provádět opakovaná praktická měření a analýzy.