VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů.

Vize

Směřujeme mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

Naše mise

Jsme součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR. Předáváme znalosti, rozvíjíme dovednosti a vytváříme prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření. Spolupracujeme s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.
Naším základním úkolem je:

Máme za sebou více než 165 let

VŠB-TUO má velmi bohatou historii, která je od počátků spjata s těžbou nerostů. Podívejte se, jak se naše univerzita vyvíjela krok po kroku až do dnešní moderní podoby.

Historie VŠB-TUO

Máme za sebou více než 165 let

VŠB-TUO má velmi bohatou historii, která je od počátků spjata s těžbou nerostů. Podívejte se, jak se naše univerzita vyvíjela krok po kroku až do dnešní moderní podoby.

Historie VŠB-TUO

Moderní areál, který stále inovujeme

Neustále modernizujeme areál, abychom vytvořili prvotřídní studijní prostředí pro naše studenty. Nabízíme špičkově vybavené laboratoře, pavilony a učebny.

Osobnosti a rektoři VŠB-TUO

Naší univerzitou prošlo mnoho osobností, které udělaly významný krok v oblasti vědy a výzkumu. Stejně tak nemůžeme opomenout rektory, kteří napříč dekádami určovali směr jejího vývoje.

S námi se nenudíte

Na VŠB-TUO se stále něco děje. Ať už se jedná o přednášky a konference nebo akce kulturního charakteru jako výstavy, sraz absolventů či charitativní běh.

Kalendář akcí

S námi se nenudíte

Na VŠB-TUO se stále něco děje. Ať už se jedná o přednášky a konference nebo akce kulturního charakteru jako výstavy, sraz absolventů či charitativní běh.

Kalendář akcí

Etický kodex

VŠB – TU Ostrava jakožto nositelka evropské kultury a vzdělanosti se etickým kodexem hlásí k morálním hodnotám vyplývajícím z evropského kulturního prostředí a usiluje tímto o vysoký standard etického jednání nad rámec obligatorních právních norem.

"Nechejte se pohltit studiem techniky v Ostravě a prožijte studentský život v jednom z nej kampusů ve střední Evropě."