Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) je vysokoškolským ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava a vznikl k 1. 1. 2021 splynutím vysokoškolských ústavů Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie a Institut environmentálních technologií.

Základní organizační strukturu ústavu CEET tvoří 4 výzkumná centra:

CEET je výzkumně-vzdělávacím interdisciplinárním vědeckým pracovištěm, odborně zaměřeným do oblastí:

  • Výzkum v oblasti pokročilých materiálů pro energetiku a environmentální aplikace.
  • Výzkum v oblasti využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie.
  • Výzkum v oblasti akumulace a transformace energie.
  • Výzkum v oblasti managementu energie.
  • Výzkum environmentálních aspektů v oblasti energetiky a surovinové nezávislosti.

Odborné oblasti se průběžně vyvíjejí v závislosti na rozvoji ústavu a jsou v souladu se strategickými cíli a koncepcemi na národní i mezinárodní úrovni.

Vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost ústav uskutečňuje řešením projektů, úkolů a doplňkovou činností. V této činnosti spolupracuje s dalšími pracovišti univerzity, jinými vysokými školami, vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Vzdělávací činností se CEET podílí spolu s fakultami univerzity na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.