Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Osobnosti a rektoři VŠB-TUO

Naší univerzitou prošlo mnoho osobností, které udělaly významný krok v oblasti vědy a výzkumu. Stejně tak nemůžeme opomenout rektory, kteří napříč dekádami určovali směr jejího vývoje. 

Osobnosti

Naší univerzitou prošla již řada významných osobností s oceněními, která VŠB-TUO uděluje jen těm nejlepším. Níže se můžete podívat na seznam pracovníků a pedagogů, kteří za vynikající práci obdrželi medaili Georgia Agricoly nebo získali čestné doktoráty za významné přispění k rozvoji vědy a techniky.

Medaile Georgia Agricoly

Medaili Georgia Agricoly uděluje rektor VŠB – TU Ostrava:

  • vynikajícím pedagogům VŠB-TUO při příležitosti jejich významných životních jubileí za celoživotní práci ve prospěch VŠB-TUO
  • významným zahraničním pracovníkům, kteří se zasloužili o spolupráci zahraničních vysokých škol nebo institucí s VŠB-TUO, nebo významně přispěli k prezentaci VŠB-TUO v zahraničí
  • pedagogickým, vědeckým a veřejným činitelům za jejich zásluhy o rozvoj VŠB-TUO
Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr. h. c.

Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr. h. c.

28. března 2017

Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.

Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.

28. března 2017

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

28. března 2017

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

28. března 2017

Kompletní seznam ke stažení

Kompletní seznam laureátů medaile G. Agricoly VŠB – TU Ostrava

Čestný doktorát

Čestný doktorát (dr. h. c.) je udělován význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky.

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.

předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost

2016

Kompletní seznam ke stažení

Stáhněte si kompletní seznam oceněných čestnými doktoráty dr. h. c.

Čestný doktorát (dr. mont. h. c.)

Čestné doktoráty (dr. mont. h. c.) byly udělovány na VŠB v Příbrami a VŠB v Ostravě do roku 1950.

Kompletní seznam ke stažení

Stáhněte si kompletní seznam oceněných čestnými doktoráty dr. mont. h. c.