Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti jsou v dnešní době ovlivněni celou řadou zatěžujících skutečností, které mohou zasahovat negativně do průběhu studia i osobního života. Může se jednat o celou řadu situací, které mají různorodý charakter včetně nevhodného chování se sexuálním podtextem. Všechny tyto situace lze řešit v rámci psychologického poradenství, a to velmi diskrétně.

Zpravidla stojí před nelehkými výzvami jako je sociální izolace, náročnost na sebeorganizaci a chybějící podporující prostředí. Objevuje se u nich strach ze sebeprezentace, snižují se možnosti pohybové aktivity a současně se zvyšuje stres.

S řešením těchto situací může pomoci Psychologické poradenství VŠB-TUO, které poskytuje zdarma služby všem uchazečům o studium a všem studentům (včetně studentů se specifickými nároky).

Smyslem psychologického poradenství je

 • sdílení životní situace v bezpečném a důvěrném prostředí,
 • pojmenování individuálních problémů,
 • navržení smysluplného a vyhovujícího řešení,
 • podpora zdravotně znevýhodněných,
 • propojení s kompetentními odborníky,
 • vytvoření příležitosti být se skupinou dalších studentů.

Forma poskytování služby: 

 1. Pravidelné online skupinové setkávání pro studenty se specifickými nároky a pro další studenty, kteří projeví zájem.
 2. Individuální psychologické poradenství formou telefonickou nebo online.
  Objednávky e-mailem na .

Kontaktní osoba: 

Ing. Kateřina Pešková, ACC,

Krizová psychologická poradna

VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí také služby krizové psychologické poradny, které jsou určeny studentům, jež se ocitli ve složitých životních situacích. Cílem krizové psychologické poradny je pomoc studentům řešit jejich osobní problémy, umožnit jim znovuzapojení se v plné míře do studijního procesu, a tak využívat obvyklým způsobe služeb celého systému.

Na krizovou psychologickou poradnu se můžete obrátit, pokud:

 • máte problémy v partnerství,
 • řešíte interpersonální konflikty,
 • máte osobní problémy při studiu,
 • jste na něčem závislí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Matochová,