Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti a studentky jsou v dnešní době ovlivněni celou řadou zatěžujících skutečností, které mohou zasahovat negativně do průběhu studia i osobního života. Může se jednat o celou řadu situací, které mají různorodý charakter včetně nevhodného chování se sexuálním podtextem. Všechny tyto situace lze řešit v rámci psychologického poradenství, a to velmi diskrétně.

Zpravidla stojí před nelehkými výzvami jako je sociální izolace, náročnost na sebeorganizaci a chybějící podporující prostředí. Objevuje se u nich strach ze sebeprezentace, snižují se možnosti pohybové aktivity a současně se zvyšuje stres.

S řešením těchto situací může pomoci Psychologické poradenství VŠB-TUO, které poskytuje zdarma služby všem uchazečům a uchazečkám o studium a všem studentům a studentkám (včetně studentů a studentek se specifickými nároky).

Smyslem psychologického poradenství je

 • sdílení životní situace v bezpečném a důvěrném prostředí,
 • pojmenování individuálních problémů,
 • navržení smysluplného a vyhovujícího řešení,
 • podpora zdravotně znevýhodněných,
 • propojení s kompetentními odborníky,
 • vytvoření příležitosti být se skupinou dalších studentů.

Forma poskytování služby: 

 1. Pravidelné online skupinové setkávání pro studenty a studentky se specifickými nároky a pro další studenty a studentky, kteří projeví zájem.
 2. Individuální psychologické poradenství formou telefonickou nebo online.
  Objednávky e-mailem na .

Kontaktní osoba: 

Ing. Kateřina Pešková, ACC,

Krizová psychologická poradna

VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí také služby krizové psychologické poradny, které jsou určeny studentům a studentkám, jež se ocitli ve složitých životních situacích. Cílem krizové psychologické poradny je pomoc studentům a studentkám řešit jejich osobní problémy, umožnit jim znovuzapojení se v plné míře do studijního procesu, a tak využívat obvyklým způsobe služeb celého systému.

Na krizovou psychologickou poradnu se můžete obrátit, pokud:

 • máte problémy v partnerství,
 • řešíte interpersonální konflikty,
 • máte osobní problémy při studiu,
 • jste na něčem závislí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Matochová, Ph.D.,