Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti a studentky jsou v dnešní době ovlivněni celou řadou zatěžujících skutečností, které mohou zasahovat negativně do průběhu studia i osobního života. Může se jednat o celou řadu problémů od sociální izolace, nedostatku sebeorganizace, změny prostředí spojené s náročností studia, chybějící podpory, strachu ze sebeprezentace, narůstající frustrace z neúspěchu a vysoké úrovně stresu až po zkušenost s nevhodným chováním se sexuálním podtextem. Všechny tyto situace lze řešit na našem poradenském centru v rámci psychosociální a psychologické podpory a také s využitím profesionálního koučinku či spoluprací s externími odborníky. Diskrétnost a rovné příležitosti jsou samozřejmostí.

Poskytovaná forma pomoci:

  1. Poradenství formou osobního setkání.
  2. Poradenství formou telefonickou nebo online.

Kontaktní osoby: 

Krizová psychologická poradna

VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí také služby krizové psychologické poradny, které jsou určeny studentům a studentkám, jež se ocitli ve složitých životních situacích. Cílem krizové psychologické poradny je pomoc studentům a studentkám řešit jejich osobní problémy, umožnit jim znovuzapojení se v plné míře do studijního procesu, a tak využívat obvyklým způsobem služeb celého systému.

Na krizovou psychologickou poradnu se můžete obrátit, pokud:

  • máte problémy v partnerství,
  • řešíte interpersonální konflikty,
  • procházíte složitou životní situací,
  • jste na něčem závislí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Matochová, Ph.D.,

Osobní konzultace probíhají v Krizové poradně VŠB-TUO.