Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti jsou v dnešní době ovlivněni celou řadou zatěžujících skutečností, které mohou zasahovat negativně do průběhu studia i osobního života. Může se jednat o celou řadu situací, které mají různorodý charakter včetně nevhodného chování se sexuálním podtextem. Všechny tyto situace lze řešit v rámci psychologického poradenství, a to velmi diskrétně.

Zpravidla stojí před nelehkými výzvami jako je sociální izolace, náročnost na sebeorganizaci a chybějící podporující prostředí. Objevuje se u nich strach ze sebeprezentace, snižují se možnosti pohybové aktivity a současně se zvyšuje stres.

S řešením těchto situací může pomoci Psychologické poradenství VŠB-TUO, které poskytuje zdarma služby všem uchazečům o studium a všem studentům (včetně studentů se specifickými nároky).

Smyslem psychologického poradenství je

  • sdílení životní situace v bezpečném a důvěrném prostředí,
  • pojmenování individuálních problémů,
  • navržení smysluplného a vyhovujícího řešení,
  • podpora zdravotně znevýhodněných,
  • propojení s kompetentními odborníky,
  • vytvoření příležitosti být se skupinou dalších studentů.

Forma poskytování služby: 

  1. Pravidelné online skupinové setkávání pro studenty se specifickými nároky a pro další studenty, kteří projeví zájem.
  2. Individuální psychologické poradenství formou telefonickou nebo online.
    Objednávky e-mailem na .

Kontaktní osoba: 

Ing. Kateřina Pešková, ACC,